Prislister

Vilkår for bruk av bilder fra hesteguiden.com

  • Bilder fra hesteguiden.com as blir utlevert med reproduksjonsrett for engangsbruk om ikke annen avtale foreligger.
  • Bildene kan ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra hesteguiden.com as.
  • Manipulering av bilder fra hesteguiden.com as er ikke tillatt. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.
  • Kildeangivelse/fotobyline med fotografens og hesteguiden.com as' navn skal angis ved bruk av bildene. Ved utelatelse av dette, belastes et gebyr på 100%.
  • Enhver kunde og bruker av hesteguiden.com as' bilder er selv ansvarlig for den videre bruk. Ved bruk av bilder i kommersiell sammennheng er det viktig å minne om at man ikke fritt kan benytte bilder og kunstverk uten at det på forhånd er innhentet tillatelse. Kunden er selv ansvarlig for at en slik tillatelse foreligger før bilder publiseres.
  • Digital lagring eller kopiering av hesteguiden.com as' bilder er ikke tillatt med mindre slik tillatelse er gitt! Bilder som er hentet/utlevert i forbindelse med abonnement, kan lagres hos kunden i avtaleperioden.

Fotostørrelser

Format Pris Finish
13x18 cm 205,- matt
20x30 cm 425,- matt
30x40 cm 665,- matt
40x60 cm 800,- matt
50x70 cm 1250,- matt
60x90 cm 1500,- matt
50x70 cm 2800,- lerret
60x90cm 3500,- lerret

Bestilling av lerret, send e-post til rsphoto@online.no