holtung
tengsaried
mikkelborg

Bildegalleri

Prislister

Vilkår for bruk av bilder fra hesteguiden.com

  • Bilder fra hesteguiden.com as blir utlevert med reproduksjonsrett for engangsbruk.
  • Bildene kan ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra hesteguiden.com as.
  • Manipulering av bilder fra hesteguiden.com as er ikke tillatt. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold.
  • Kildeangivelse/fotobyline med fotografens og hesteguiden.com as' navn skal angis ved bruk av bildene. Ved utelatelse av dette, belastes et gebyr på 100%.
  • Enhver kunde og bruker av hesteguiden.com as' bilder er selv ansvarlig for den videre bruk. Ved bruk av bilder i kommersiell sammennheng er det viktig å minne om at man ikke fritt kan benytte bilder og kunstverk uten at det på forhånd er innhentet tillatelse. Kunden er selv ansvarlig for at en slik tillatelse foreligger før bilder publiseres.
  • For ubenyttede bilder kan hesteguiden.com as fakturere utlånsgebyr, kr 700. Tapte eller ødelagte bilder skal erstattes; kopier i svart/hvitt eller farge med kr 700. Originaler som negativer/dias med kr 7000.
  • Digital lagring eller kopiering av hesteguiden.com as' bilder er ikke tillatt med mindre slik tillatelse er gitt! Bilder som er hentet/utlevert i forbindelse med abonnement, kan lagres hos kunden i avtaleperioden.

Prisliste privat
Prisliste kommersiell bruk